Celé portfolio„ÚSPĚCH“ Vyjednávání a umění persvaze - HLADINA ALFA - Semináře, školení, konference, firemní filantropie, emoční inteligence, produkce, marketing

Cílem semináře o řízení vztahu se zákazníky je popsat a nastavit fungující proces – tzv. work flow v dané organizaci/instituci.

CÍL SEMINÁŘE: Účelem tréninku je naučit se efektivně vyjednávat, takticky a sugestivně, za využití emoční inteligence. Být věrohodný, klidný, důvěryhodný, sebejistý. Umět si stanovit cíl, strategii, pracovat s argumentací racionální i emocionální, cítit se při vyjednávání dobře. Umět improvizovat, odolat tlaku a manipulaci. Eliminovat stres, trému, zkratovité jednání nebo emoční přestřelení. Respektovat protistranu.

ZISK: Zvládání komunikace ve vypjatých situacích, umění vyjednávat, pochopit mezilidské konflikty nejen jako psychickou zátěž a hledat cesty z nich k jejich zvládání. Základní dovednosti vyjednávání a jejich nácvik v procesu rozhodování, umění rozpoznat vliv skupinové atmosféry na pracovní výkon, týmová spolupráce při vyjednávání a možném konfliktu, zdroje vnitřního a vnějšího stresu a jejich odbourávání před vyjednáváním, relaxační a autoregulační techniky a jejich využití před náročným rozhodnutím i v jeho průběhu (dech, hlas, emoce, logika, kritické myšlení a intuice).

https://www.hladinaalfa.cz/wp-content/uploads/2019/11/seats_s-1280x1280.jpg
Název spoileru


https://www.hladinaalfa.cz/wp-content/uploads/2020/03/logomensibile.png

Sledujte nás

https://www.hladinaalfa.cz/wp-content/uploads/2020/03/logomensibile.png

Sledujte nás:

Kontaktujte nás

REGUS, Holandská 2, Brno – Heršpice
REGUS, nám. I.P. Pavlova 5, Praha 2

Máte jiné přání?

Všechny kurzy dokážeme přizpůsobit na míru. Ozvěte se nám a domluvíme se.

Copyright © HLADINA ALFA

Copyright © HLADINA ALFA

X