„Hladina alfa vám dovolí zpomalit, být sám sebou, a zároveň být mnohem efektivnější a soustředěný…“

Hladina alfa: tajemství klidné mysli i životního úspěchu

Zřejmě víte, že mozek tvoří nepředstavitelně hustá síť neuronů, přenášejících mezi sebou informace. Ale méně známý je fakt, že se tyto přenosy odehrávají pomocí elektrochemické aktivity, která kolem sebe vytváří nepatrné elektrické pole. A pokud takové pole vytvářejí najednou statisíce neuronů, je najednou dost silné na to, aby bylo jeho působení měřitelné i na povrchu naší lebky. Přesně to se pak děje, když myslíme.

Opravdová síla myšlenek

Výzkumy navíc prokázaly, že každé naší myšlence, resp. mozkové aktivitě, odpovídá jinak intenzivní neuronová aktivita ve formě vln, jež jsou definovány svým potenciálem a frekvencí a analyzovatelné pomocí EEG.

Rozeznáváme základních 5 frekvencí

delta vlny – s frekvencí 1-4 Hz se objevují při velmi důkladné meditaci, ve stavu hlubokého spánku nebo v bezvědomí. Při těchto frekvencích dochází k hloubkové regeneraci organismu.

théta vlny = (4 – 8 Hz) nastává při hluboké relaxaci, meditaci a v některých fázích spánku. Během těchto frekvencí dochází ke zkvalitňování dlouhodobé paměti a schopnosti nacházet neobvyklá řešení. Ve stavu aktivace Theta vln dochází k prohloubení intuice a setkání s vlastním nevědomím.

alfa = uvolněné vnímání s frekvencí 8 – 12 Hz převládá při stavu uvolnění a odpočinku. Vždy, když si neděláme s ničím starosti a nezahlcujeme naše smysly žádnými výraznými podněty. Duševní pohoda, kterou Alfa vlny vyvolávají, zlepšuje kvalitu spánku, učení, zvyšuje produktivitu a naši imunitu. Přirozeně se tvoří endorfiny, tvořící dobrou náladu a dochází k tzv. bikamerálnímu myšlení.

beta vlny =  jsou patrné při logicko-analytickém, tedy rozumovém uvažování. Při jejich aktivitě se zaměřujeme na řešení problémů.  Nacházejí se v rozmezí 13-40 Hz. Čím vyšší je jejich frekvence, tím podrážděnější se stáváme, zvyšuje se naše napětí. Nižší frekvence se vyskytuje při pocitu únavy nebo ospalost, spánkového deficitu a dlouhodobého přetížení.

gama =  (40 – 100 Hz) jsou dominantní v situacích, kdy vystavujeme náš mozek náročným úkolům. Gama frekvence hraje důležitou roli při učení a paměti.

Jste-li zatím převážně v hladině beta…

Většinu dne přemýšlíte, spěcháte, stresujete se a vysilujete. Marně hledáte klid, vyhlížíte vysněné úspěchy. Často zapomínáte, „kde vám hlava stojí“. Jste přehlcení. Postrádáte dobrý pocit z toho, o co se snažíte. Ztrácíte radost z každodennosti.

… ale dá se přeladit!

Mohu vás naučit vědomě se přeladit do hladiny alfa. Do hladiny, v níž se sami od sebe ocitáte nejčastěji těsně před usnutím, po probuzení, při meditaci nebo ve chvíli, kdy se zdánlivě nečinně zahledíte do prázdna. Tehdy jste uvolnění ve svém těle, ale také „v hlavě“. Paměť vykazuje zvýšenou schopnost ukládat a vybavovat si, mysl rychle regeneruje, celý organismus odpočívá a posiluje životní funkce, přirozeně se tvoří endorfiny – hormony dobré nálady a štěstí.

Získáte tím řadu benefitů:

Práce v hladině alfa tak přináší nejen celkové zklidnění, ale také obrovské zdravotní, emoční, znalostní i vztahové benefity. Co se v ní odehrává? Mozkové vlny se v ní zpomalí, a vy můžete beze stresu trénovat lepší paměť, koncentraci, reakce na stres, uvolnění, kreativitu a samozřejmě lépe rozpoznávat vlastní i cizí emoce, urychlit hojení a léčby nebo nastartovat imunitu.

Chcete to zkusit sami? Vyzkoušejte ukázku, nebo si vyberte moje nahrávky přeladění do alfy.

Necháte to na mně? Napište si o individuální konzultaci nebo se přihlaste na připravované kurzy.

Bdělý stav s převahou beta vln

https://www.hladinaalfa.cz/wp-content/uploads/2020/10/vlny-I.png

Bdělý uvolněný stav s převahou alfa vln

https://www.hladinaalfa.cz/wp-content/uploads/2020/10/vlny-II.jpg
https://www.hladinaalfa.cz/wp-content/uploads/2020/03/logomensibile.png

Sledujte nás

https://www.hladinaalfa.cz/wp-content/uploads/2020/03/logomensibile.png

Sledujte nás:

Jak se můžeme spojit?

+420 602 529 872 (pouze SMS)
REGUS, Holandská 2, Brno – Heršpice
Hradčanské náměstí 12, Praha 1

Máte jiné přání?

Všechny kurzy vám dokážeme přizpůsobit na míru, ozvěte se a domluvíme podrobnosti!

Copyright © HLADINA ALFA

Copyright © HLADINA ALFA