Co je to stav ALFA – Alfa vlny (7 – 14 Hz)?

Pokud váš mozek zpomalí, jste ve stavu alfa.  V této hladině se nacházíte nejčastěji těsně před usnutím, při probouzení,  meditaci, odpočinku či zahleděním do prázdna.

Jedná se o stav uvolnění těla i mysli, kdy má paměť zvýšenou schopnost ukládat a vybavovat si, mysl rychle regeneruje, celý organismus odpočívá a posiluje životní funkce, přirozeně se tvoří endorfiny.  Více o hladině alfa si můžete přečíst v článcích v záložce „Napsali o nás“ nebo níže v textu.

Meditační nahrávky ve formátu MP3 v hladině alfa můžete použít zejména na:

 • zvládnutí stresu
 • zbavení se nespavosti a migrén
 • vnesení větší harmonie do rodinného a pracovního života
 • výrazné zlepšení paměti a soustředění
 • posílení sebedůvěry a sebevědomí
 • dosažení lepšího zdravotního stavu, vitality, tělesné a duševní rovnováhy
 • rozvíjení tvořivosti a intuice.
https://www.hladinaalfa.cz/wp-content/uploads/2019/11/Alfa-cd-1024x590.jpg
https://www.hladinaalfa.cz/wp-content/uploads/2019/11/prehrat.jpg

Podpora kreativity a intuice: HLADINA ALFA

Objednávky SADY I nebo SADY II směřujte na asistentka@hladinaalfa.cz

Cena je 290 Kč/sadu včetně DPH  – po úhradě Vám zašleme odkaz na stažení nahrávek

Jaké nahrávky vás čekají a jak s nimi můžete pracovat?

Sada I

 • Přeladění do hladiny alfa: Poslechem úvodní skladby se dostanete do alfa vln. Převládají v uvolněných a současně bdělých stavech. Klid a mír bez pocitu ospalosti nebo únavy jsou charakteristické pocity pod vlivem alfa frekvencí. Zde vznikají představy, kreativní řešení problémů a idejí. Mozek pracuje harmonicky a bez vysokých energetických ztrát.
  Alfa = stav uvolnění. Je stavem bdělého odpočinku; setrvání v hladině alfa je žádoucí stav většiny známých meditací, posiluje a regeneruje všechny životní funkce.
 • Pracovna mysli: Pracovna mysli slouží k vnitřní práci na změně návyků, kvalit osobnosti, zlepšení seberegulace a vztahů, získávání intuitivních informací a nových nápadů, vyšší kreativitě. Můžete zde požádat o důležité informace pro svůj další růst (i z minulosti).
  V pracovně se snažte pochopit přítomnost a zprávu poradců, komunikujte s nimi. Symbolika obrazů, které přicházejí z podvědomí je důležitým zdrojem informací. Na mentálním plátně si promítejte své konečné cíle svých programů, vize a nápady.Naučte se pracovat s vnitřní vírou, že dostáváte to nejdůležitější, bez tlaků a pocitů zklamání, dostanete-li něco jiného, než chcete teď. Pracujte na svém autoportrétu, komunikujte zde sami se sebou i s lidmi, které si do své pracovny mysli pozvete.
 • Ideální pracovní den: Toto cvičení vás provede v uvolněném stavu vaším ideálním pracovním dnem. Vnímejte v alfě všechny pocity, jevy a časové údaje, které jsou jinak, než ve vašem běžném reálném životě. Podvědomí vám vysílá signály, jak byste měli zvolnit, aktivněji odpočívat nebo trávit dopolední či odpolední část. Octnutí se mimo své obvyklé pracoviště může znamenat myšlenkový posun a informaci z podvědomí, že můžete svůj pracovní den trávit i jinak, než jste navyklí.
 • Práce s vlastním zdravím: Chcete-li pracovat na svém zdraví, naučte se především pojmenovat a poznat své emoce, programy a vzorce, které žijete. Každá nemoc má hlubokou příčinu a je pro nás cestou k poznání sebe sama.Tato nahrávka je nabídkou k prožití nepochopených, odmítnutých a potlačených zkušeností. Lidé mají právo na zkušenost, tedy i na nemoc. Pomocí této techniky můžete objevit energetickou nerovnováhu ve svém těle a i ji začít uzdravovat.
 • Modré dveře: Technika v této nahrávce slouží k získání důležitých informací z vašeho podvědomí. Za modré dveře můžete jít s jakoukoli otázkou, i zcela obecnou, např. Prosím, ať se objeví cokoliv, co je pro mne nyní důležité?“.
 • Čtyři živly: Závěrečná relaxační technika vás provede krajinou s dotekem země, vzduchu, vody i ohně. Vnímejte, ve kterém z živlů je vám momentálně nejpříjemněji. Každým vstupem do niterných hladin získáváte pro sebe možnost změny, hlubšího pochopení sebe sama i druhých lidí. Zvyšujete své možnosti, jako ovlivnit své zdraví a psychickou kondici.

Sada II

 • Zvědomění vnitřní síly: V hladině alfa se setkáte se se svým vnitřním bojovníkem, moudrým králem i odvážným šaškem – třemi stavy své vnitřní síly. Pomůže vám uvolnit a ozdravit mysl, uvědomit si své hodnoty a aktivovat vnitřní sílu. Během meditace se setkáte s „postavami“ vašeho vnitřního světa, s nimiž pracoval zakladatel analytické psychologie C. G. Jung. Nahrávku vnímejte, jak vám to bude milé – jako terapeutickou práci se svou myslí a tělem nebo jako pohádku, která vám uleví od napětí a úzkosti.
 • Plus jeden rok: Octnete se ve svém podvědomí o rok napřed. Vaše podvědomí již ví, k čemu chce směřovat v oblasti práce, vztahů i péče o sebe. Projdete si, jak byste se chtěli cítit za rok v oblasti fyzické, psychické, estetické, pracovní i materiální. Trénink sebepřijetí, sebeocenění, sebeúcty. Tato nahrávka Vám může ukázat směr, kterým se chce Vaše podvědomí vydat.
 • Technika práce s vlastním strachem: Přijměte a odlehčete svůj strach, dejte mu ve svém podvědomí takovou velikost, která je pro Vás přijatelná. Hravá meditace na uvědomění si, že strach je tak veliký, jakou velikost a podobu mu dáte vy. Podle tohoto vzoru můžete v obraázárně své mysli pracovat i s jakoukoli jinou emocí (vztek, frustrace, nenávist, zoufalství vzdor)
 • Zbavení se zbytečností: V této nahrávce si projdete tím, čeho se potřebujte zbavit na úrovni fyzické, vztahové i mentální. Uklidíte si nejen Vás prostor fyzického bydlení, ale pořádek si uděláte i ve vztazích a ve své hlavě. Podvědomí samo nabídne, co je dobré ze svého života propustit, poslat dál, nebo co je vhodné rituálně ukončit, protože to mozek stále považuje za nedokončené a dochází k tzv. ruminaci (nutkavé vracení se k nestráveným pocitům a situacím).
 • Strom: Technika slouží k pevnému zakořenění ve svém postoji a zvědomení toho, kde se právě teď na své životní cestě nacházíte. Relaxační nahrávka na zklidnění, vhodná před spaním.
 • Energetický AUTO audit: Rychlá technika Vás v podobě těla jako Vašeho auto provede tím, v jakém stavu se nachází Vaše fyzické tělo, co už s sebou vozíte zbytečně a kolik energie máte.
Názve vln Frekvence (Hz) Chování
Delta 0,5 – 3 Kóma, hluboký spánek, hypnóza
Théta 4 – 7 Mělký spánek, malátnost, hluboká relaxace
Alfa 1 7,18 –  9 Uvolněné vnímání, zaměření na spec. činnost
Alfa 2 10 – 13 Uvolnění, pozornost
Beta 1 14 – 17 Vysoká pozornost, uvolnění motoriky
Beta 2 18 – 30 Velmi vysoká koncentrace,  zpracování informací
Beta 3 31 – 40 Tenze, stresové reakce
Beta 4 41 – 50 Vysoká tenze, panika
Gama 36 – 44 Extáze,  i meditativní stav
https://www.hladinaalfa.cz/wp-content/uploads/2020/04/1-640x482.jpg
https://www.hladinaalfa.cz/wp-content/uploads/2020/04/2-1-640x438.jpg

Autorka CD Hladina alfa o vydaném motivačním CD:

Jak jsi k alfě vůbec přišla? 

Poprvé jsem se  setkala s přelaďováním do alfa hladin při studiu emočního leadershipu v roce 2006. Celý dvouletý projekt  studia byl nabitý v té době ještě ne příliš známými technikami a mne alfa úplně nadchla. Dostávala jsem se do ní s lehkostí, šlo to samo, odpovědi z podvědomí přicházely rychle, zjistila jsem, že jsem při této práci velmi intuitivní a efektivní, bavilo mě to, bylo to taky trochu dobrodružství. A mými výbornými lektorky byla Ing. Dagmar Strnádková, Emanuel Byrtus a Eva Velechovská. Ti mě naučili většinu zde použitých technik.

 Proč pracuješ právě s alfou?

Když se mi práce v alfě osvědčila při mém studiu, zlepšování paměti, vybavování z podvědomí, zkoušela jsem samozřejmě i jiné metody jako je  např. NLP, EFT či konstelace, ale na alfa hladinách se mi líbilo, že jsou měřitelné, prokazatelné, že se jedná i pro muže nebo ženy se silným racionálním uvažováním o vědeckou metodu prokazatelnou na přístrojích (biofeedback), která se používá i v psychologii, psychiatrii a na klinikách. Nepotřebuji k přeladění žádný psychowalkman, žádný přístroj, stačí mi můj vlastní dech a hlas, posléze už ani hlas není potřeba. Vždyť do alfy se všichni dostáváme několikrát denně.

Jak tenhle druh meditace působí na Tebe? 

V alfě jsem soustředěná, uvolněná, intuitivní, více se dokážu naladit na sebe uvnitř a poté samozřejmě i na okolí, lidi koem sebe, na své klienty. Příjemné zjištění pro mne bylo, že když na  seminářích používám techniky hladin, přelaďuju se se skupinou také. Překvapil mne můj hlas, jeho působivost, je to opravdu krásný nástroj, dar. Působí to na mně přirozeně, klidní mě to.

Co se díky práci s alfou ve Tvém životě změnilo?

Přineslo mi to větší hravost, vyšší koncentraci, lepší ovládání svého času, intuitivní vhledy. Když přelaďuji s naší malou dcerou, je to zajímavý „výlet“ z běžného dne do klidu a barev. Naučila jsem se v alfě znovu víc používat i další smysly, než jen zrakové a sluchové vjemy. Takže současně s očima a ušima využívám pro zapamatovávání si a prožívání i chuť, čich, hmat a energetické prožitky v těle. Kde to proudí a kde  ne, kde to ladí a kde to drhne. Baví mě, když jsou mí klienti – muži, překvapení, že práce v alfě působí i na ně, často mívají předsudky, že intuice a vnímavost je zejména ženskou záležitostí. To mě fakt baví hodně.

Díky alfě spolupracuji i s trojnásobnou světovou mistryní v paměťovém tréninku MUDr. Michaelou Karsten, která při svých výukových programech s pamětí také práci v alfě využívá k ukládání do paměti a vybavování z paměti. Společně v České republice pořádáme vzdělávací koncepci Brillant Brain www.brillantbrain.com. Jinak tyto techniky využívám při svých seminářích osobního rozvoje, při koučování I mentoringu..

Semináře, ve kterých je použita tato metoda najdete zde.

Pokud si přejete individuální konzultaci a práci v hladině alfa, prosím kontaktujte mne na e-mailu jitka@jitkasevcikova.cz

https://www.hladinaalfa.cz/wp-content/uploads/2020/03/logomensibile.png

Sledujte nás

https://www.hladinaalfa.cz/wp-content/uploads/2020/03/logomensibile.png

Sledujte nás:

Kontaktujte nás

REGUS, Holandská 2, Brno – Heršpice
REGUS, nám. I.P. Pavlova 5, Praha 2

Máte jiné přání?

Všechny kurzy dokážeme přizpůsobit na míru. Ozvěte se nám a domluvíme se.

Copyright © HLADINA ALFA

Copyright © HLADINA ALFA

X