Set nahrávek hladina alfa I

 • Přeladění do hladiny alfa: Poslechem úvodní skladby se dostanete do alfa vln. Převládají v uvolněných a současně bdělých stavech. Klid a mír bez pocitu ospalosti nebo únavy jsou charakteristické pocity pod vlivem alfa frekvencí. Zde vznikají představy, kreativní řešení problémů a idejí. Mozek pracuje harmonicky a bez vysokých energetických ztrát.
  Alfa = stav uvolnění. Je stavem bdělého odpočinku; setrvání v hladině alfa je žádoucí stav většiny známých meditací, posiluje a regeneruje všechny životní funkce.
 • Pracovna mysli: Pracovna mysli slouží k vnitřní práci na změně návyků, kvalit osobnosti, zlepšení seberegulace a vztahů, získávání intuitivních informací a nových nápadů, vyšší kreativitě. Můžete zde požádat o důležité informace pro svůj další růst (i z minulosti).
  V pracovně se snažte pochopit přítomnost a zprávu poradců, komunikujte s nimi. Symbolika obrazů, které přicházejí z podvědomí je důležitým zdrojem informací. Na mentálním plátně si promítejte své konečné cíle svých programů, vize a nápady.Naučte se pracovat s vnitřní vírou, že dostáváte to nejdůležitější, bez tlaků a pocitů zklamání, dostanete-li něco jiného, než chcete teď. Pracujte na svém autoportrétu, komunikujte zde sami se sebou i s lidmi, které si do své pracovny mysli pozvete.
 • Ideální pracovní den: Toto cvičení vás provede v uvolněném stavu vaším ideálním pracovním dnem. Vnímejte v alfě všechny pocity, jevy a časové údaje, které jsou jinak, než ve vašem běžném reálném životě. Podvědomí vám vysílá signály, jak byste měli zvolnit, aktivněji odpočívat nebo trávit dopolední či odpolední část. Octnutí se mimo své obvyklé pracoviště může znamenat myšlenkový posun a informaci z podvědomí, že můžete svůj pracovní den trávit i jinak, než jste navyklí.
 • Práce s vlastním zdravím: Chcete-li pracovat na svém zdraví, naučte se především pojmenovat a poznat své emoce, programy a vzorce, které žijete. Každá nemoc má hlubokou příčinu a je pro nás cestou k poznání sebe sama.Tato nahrávka je nabídkou k prožití nepochopených, odmítnutých a potlačených zkušeností. Lidé mají právo na zkušenost, tedy i na nemoc. Pomocí této techniky můžete objevit energetickou nerovnováhu ve svém těle a i ji začít uzdravovat.
 • Modré dveře: Technika v této nahrávce slouží k získání důležitých informací z vašeho podvědomí. Za modré dveře můžete jít s jakoukoli otázkou, i zcela obecnou, např. Prosím, ať se objeví cokoliv, co je pro mne nyní důležité?“.
 • Čtyři živly: Závěrečná relaxační technika vás provede krajinou s dotekem země, vzduchu, vody i ohně. Vnímejte, ve kterém z živlů je vám momentálně nejpříjemněji. Každým vstupem do niterných hladin získáváte pro sebe možnost změny, hlubšího pochopení sebe sama i druhých lidí. Zvyšujete své možnosti, jako ovlivnit své zdraví a psychickou kondici.

Cena: 290 Kč

(cena za set ve formátu MP3)

Set nahrávek hladina alfa II

 • Zvědomění vnitřní síly: V hladině alfa se setkáte se se svým vnitřním bojovníkem, moudrým králem i odvážným šaškem – třemi stavy své vnitřní síly. Pomůže vám uvolnit a ozdravit mysl, uvědomit si své hodnoty a aktivovat vnitřní sílu. Během meditace se setkáte s „postavami“ vašeho vnitřního světa, s nimiž pracoval zakladatel analytické psychologie C. G. Jung. Nahrávku vnímejte, jak vám to bude milé – jako terapeutickou práci se svou myslí a tělem nebo jako pohádku, která vám uleví od napětí a úzkosti.
 • Plus jeden rok: Octnete se ve svém podvědomí o rok napřed. Vaše podvědomí již ví, k čemu chce směřovat v oblasti práce, vztahů i péče o sebe. Projdete si, jak byste se chtěli cítit za rok v oblasti fyzické, psychické, estetické, pracovní i materiální. Trénink sebepřijetí, sebeocenění, sebeúcty. Tato nahrávka Vám může ukázat směr, kterým se chce Vaše podvědomí vydat.
 • Technika práce s vlastním strachem: Přijměte a odlehčete svůj strach, dejte mu ve svém podvědomí takovou velikost, která je pro Vás přijatelná. Hravá meditace na uvědomění si, že strach je tak veliký, jakou velikost a podobu mu dáte vy. Podle tohoto vzoru můžete v obraázárně své mysli pracovat i s jakoukoli jinou emocí (vztek, frustrace, nenávist, zoufalství vzdor)
 • Zbavení se zbytečností: V této nahrávce si projdete tím, čeho se potřebujte zbavit na úrovni fyzické, vztahové i mentální. Uklidíte si nejen Vás prostor fyzického bydlení, ale pořádek si uděláte i ve vztazích a ve své hlavě. Podvědomí samo nabídne, co je dobré ze svého života propustit, poslat dál, nebo co je vhodné rituálně ukončit, protože to mozek stále považuje za nedokončené a dochází k tzv. ruminaci (nutkavé vracení se k nestráveným pocitům a situacím).
 • Strom: Technika slouží k pevnému zakořenění ve svém postoji a zvědomení toho, kde se právě teď na své životní cestě nacházíte. Relaxační nahrávka na zklidnění, vhodná před spaním.
 • Energetický AUTO audit: Rychlá technika Vás v podobě těla jako Vašeho auto provede tím, v jakém stavu se nachází Vaše fyzické tělo, co už s sebou vozíte zbytečně a kolik energie máte.

Cena: 290 Kč

(cena za set ve formátu MP3)

https://www.hladinaalfa.cz/wp-content/uploads/2020/03/logomensibile.png

Sledujte nás

https://www.hladinaalfa.cz/wp-content/uploads/2020/03/logomensibile.png

Sledujte nás:

Jak se můžeme spojit?

+420 602 529 872 (pouze SMS)
REGUS, Holandská 2, Brno – Heršpice
Hradčanské náměstí 12, Praha 1

Máte jiné přání?

Všechny kurzy vám dokážeme přizpůsobit na míru, ozvěte se a domluvíme podrobnosti!

Copyright © HLADINA ALFA

Copyright © HLADINA ALFA