„Zvládání emocí je práce. Náročná a smysluplná.“

Emoční inteligence odráží kvalitu a rychlost myšlenkových procesů a EQ (kvocient emoční inteligence) signalizuje, jak je kdo schopný ovládat své emoce a utvářet kvalitní zdravé mezilidské vztahy. Člověk s vyspělou emoční inteligencí

 • ovládá své vlastní emoce, chápe je a dokáže je pojmenovat a předvídat jejich další vývoj
 • je schopen odstupu od vlastních pocitů (např. ve slabších chvilkách prožívá méně příjemné emoce, ale současně si je vědom, že bude zase lépe)
 • je emočně angažovaný (opakem je chlad a odstup)
 • snese značnou psychickou zátěž, dokáže se vypořádat s úzkostí a napětím
 • nevzdává se a stále si zachovává optimismus, má pevnou vůli, při selhání se nevzdává
 • vykazuje zdravou míru sebelásky a sebedůvěry
 • přijímá zodpovědnost za své úspěchy i neúspěchy
 • dokáže se vcítit do druhého a rozpoznat na základě  různých indicií jeho náladu a postoje

A když to s emocemi neumíte? Vše se projevuje na vašem chování, přemýšlení, zdraví, v mezilidských vztazích. Chybí vám klid, spokojenost i pocit úspěchu.

https://www.hladinaalfa.cz/wp-content/uploads/2023/11/Pilotka-640x649.jpg

Co vám přinese práce s emoční inteligencí?

 

 • Porozumíte psychologii emocí (uvidíte, jak emoce ovlivňují prožívání a myšlení)
 • Zjistíte, nakolik využíváte klíčové kompetence emoční inteligence
 • Poznáte, jak emoce ovlivňují vaši komunikaci a zlepšíte svou schopnost komunikovat citlivě i efektivně (naučíte se empatii, naslouchání i předcházet konfliktu)
 • Setkáte se s emocemi jako zdrojem sebepoznání
 • Získáte praktický nástroj na redukci stresu, rozvoj kreativity a intuice
 • Transformujete nezralé emoční prožívání do zralého, odhalíte tajemství klidné mysli
Zní vám to dobře? Vyberte si workshop, nebo se objednejte na konzultaci.
https://www.hladinaalfa.cz/wp-content/uploads/2020/03/logomensibile.png

Sledujte nás

https://www.hladinaalfa.cz/wp-content/uploads/2020/03/logomensibile.png

Sledujte nás:

Jak se můžeme spojit?

+420 602 529 872 (pouze SMS)
REGUS, Holandská 2, Brno – Heršpice
Hradčanské náměstí 12, Praha 1

Máte jiné přání?

Všechny kurzy vám dokážeme přizpůsobit na míru, ozvěte se a domluvíme podrobnosti!

Copyright © HLADINA ALFA

Copyright © HLADINA ALFA