„(NE)JISTOTA a ODVAHA“ Rozvoj kritického myšlení, bdělosti a vědomé všímavosti

Nakolik musíme kriticky ověřovat současnou záplavu informací a poznatků?

Proč je kritické myšlení třeba rozvíjet a podněcovat především v dětech, studentech i seniorech?

Jak se dá naučit přicházet si na své věci sami, argumentovat, obhájit svůj názor, zdravě oponovat, samostatně se rozhodovat a za své rozhodnutí plně nést odpovědnost?


ZISK: Absolvujeme trénink schopnosti kriticky posoudit a vyhodnotit předložené informace. Ukážeme si rozdíl mezi obecným tvrzením a tím, jak to vidím, cítím a vyjadřuji JÁ. Budeme uvádět „fakta“ na pravou míru, kdy i občasný despekt, nedůvěra, přiměřený skepticismus může být velmi zdravý postoj a hnací motor. Zjistíme, jak na obecné tlachání, polopravdy, manipulaci nebo jak nepodléhat klamům vlastního mozku. A nácvikem praktických technik dojdeme ke kritickému myšlení, tedy umění vybírat si z informací pro sebe správně.

POPTEJTE  [recaptcha]

  https://www.hladinaalfa.cz/wp-content/uploads/2020/03/logomensibile.png

  Sledujte nás

  https://www.hladinaalfa.cz/wp-content/uploads/2020/03/logomensibile.png

  Sledujte nás:

  Jak se můžeme spojit?

  +420 602 529 872 (pouze SMS)
  REGUS, Holandská 2, Brno – Heršpice
  Hradčanské náměstí 12, Praha 1

  Máte jiné přání?

  Všechny kurzy vám dokážeme přizpůsobit na míru, ozvěte se a domluvíme podrobnosti!

  Copyright © HLADINA ALFA

  Copyright © HLADINA ALFA