Celé portfolio„(NE)JISTOTA a ODVAHA“ Rozvoj kritického myšlení, bdělosti a vědomé všímavosti - HLADINA ALFA - Semináře, školení, konference, firemní filantropie, emoční inteligence, produkce, marketing

Na tomto semináři si  uvědomíte, jak emoce ovlivňují prožívání a myšlení, porozumíte psychologii emocí. Zjistíte, nakolik využíváte klíčové kompetence emoční inteligence. Pochopíte, jak emoce ovlivňují způsob, jakým komunikujete s ostatními. Zlepšíte svou schopnost komunikovat citlivě, efektivně a naučíte se jak předcházet konfliktu. Inspirujete se, jaký přínos může mít vědomá práce s emocemi pro osobní rozvoj.

Cíl semináře:Záplavu informací a poznatků musíme kriticky ověřovat, abychom se nestali manipulovatelným davem, neschopným spravovat svůj život, post ani firmu. Kritické myšlení je třeba rozvíjet, podněcovat je v dětech, studentech i seniorech. Je to dovednost přicházet si na své věci sami, schopnost argumentovat, obhájit svůj názor, umět zdravě oponovat, samostatně se rozhodovat a za své rozhodnutí plně nést odpovědnost.

ZISK: Trénink schopnosti kriticky posoudit a vyhodnotit předložené informace. Co je obecné tvrzení a jak to vidím, cítím a vyjadřuji JÁ. Uvádění „faktů“ na pravou míru, kdy i občasný despekt, nedůvěra, přiměřený skepticismus může být velmi zdravý postoj a hnací motor. Jak na obecné tlachání, polopravdy, manipulaci. Jak nepodléhat klamům našeho vlastního mozku. Kritické myšlení = umění vybírat si z informací pro sebe správně. Nácvik několika praktických technik pro každodenní život.

https://www.hladinaalfa.cz/wp-content/uploads/2019/11/man_s-1280x1280.jpg
POPTEJTE


https://www.hladinaalfa.cz/wp-content/uploads/2020/03/logomensibile.png

Sledujte nás

https://www.hladinaalfa.cz/wp-content/uploads/2020/03/logomensibile.png

Sledujte nás:

Kontaktujte nás

REGUS, Holandská 2, Brno – Heršpice
REGUS, nám. I.P. Pavlova 5, Praha 2

Máte jiné přání?

Všechny kurzy dokážeme přizpůsobit na míru. Ozvěte se nám a domluvíme se.

Copyright © HLADINA ALFA

Copyright © HLADINA ALFA