O KOUČOVÁNÍ A MENTORINGU SE MNOU

V životě každého člověka přicházejí chvíle, kdy potřebuje podporu a pomoc někoho druhého, aby našel řešení své situace nebo se dokázal posunout dál. Ne nezbytně někoho, kdo mu řekne, co přesně má udělat, ale kdo mu pomůže podívat se na svoji situaci z jiného pohledu a objevit řešení. Právě v tu chvíli může někdo, komu důvěřujete hrát roli konzultanta nebo kouče – někoho, kdo pomáhá druhému člověku posunout se v jeho životě, v jeho  rolích a službě, přestože zodpovědnost zůstává plně ve Vašich rukou .

https://www.hladinaalfa.cz/wp-content/uploads/2020/07/decision_o-640x427.jpg
https://www.hladinaalfa.cz/wp-content/uploads/2020/07/cesta_o-640x360.jpg

Někteří účastníci z seminářů hledají pokračování na své cestě. Domlouvají si  osobní schůzky, žádají  o krátké nebo delší doprovázení.

Můžeme pro to využít naši přirozenou chuť objevovat a učit se nové věci. Jen je třeba na začátku překonat nechuť ke změnám. Jet po vyjetých kolejích je pohodlné a rychlé. V paměti máme tisíce emočních rovnic, pozitivních i negativních. Má to ale jeden háček – v paměti najdeme jenom to, co už známe, co jsme už zažili a vyzkoušeli. Ale to není ani pro nás, ani pro ostatní inspirující. Je to stagnace na naší cestě. Nových změn nikdy nedosáhneme starými postupy.  Je to náročné, ale jde to a překvapivě snadno. Stačí mít chuť, odhodlání a dobrého „kočího“ nebo-li průvodce Vaším myšlením. Průvodce, který vás vede při hledání nových, objevných a neotřelých řešení, které vychází z Vás.

Konzultace  a koučink probíhají  v Brně a v Praze, případně dle dohody v místě na přání klienta.

Cena základní konzultace je 1 800 Kč za 1,5 – 2 h. Další cena je stanovena po dohodě s klientem podle délky kontraktu. Minimální doba koučování je 6 setkání v rozmezí půl roku.

Úvodní „nultá“ konzultace slouží  vyjasnění cílů a naladění klienta a kouče (mentora). Poté dávám čas několik týdnů na rozmyšlenou, zda do koučovacího kontraktu společně půjdeme. Rozhoduje se koučovaný i kouč.

V případě započetí koučinku (mentoringu), zahajujeme proces vypracováním komplexní osobnostní psychodiagnostiky AAT (v ceně kontraktu), případně měřením stresové zátěže na přístroji biofeedback. Po celou dobu kontraktu má klient volný vstup na otevřené semináře, pořádané společností HLADINA ALFA. Pokud seminář pořádá jiná agentura, záleží možná účast koučovaného na dohodě a volné kapacitě na semináři.

Kontrakt lze prodloužit dle dohody.

https://www.hladinaalfa.cz/wp-content/uploads/2020/07/holding-hands_II_o-640x431.jpg
https://www.hladinaalfa.cz/wp-content/uploads/2020/07/pen-diary_w-640x360.jpg

Více  o koučování  a mentoringu se mnou…

Aktivní lidé hledají víc – změnu, dynamiku, výzvu a zážitek z emocí. K tomu k nám přichází fenomén „zrychlení času“, což vede k potřebě učit se efektivněji.

Dobu, kdy jsme se učili nejrychleji a nejobjevněji všichni známe. Byla to doba, když jsme byli malí a učili se z vlastní zkušenosti. Znovuobjevování této naší přirozené schopnosti přináší prožitek smysluplnosti a věrohodnosti. Na tuto cestu se vydávají lidé, kteří chtějí zvýšit uspokojení se svým životem. Hledají hlubší smysl, potřebují sebereflexi a poznání své vlastní hodnoty.

Oslovuje Vás to? Pojďte se tedy na tuto cestu vydat i Vy. Budu Vám empatickým průvodcem a inspirací pro Vaše objevování.

Jak setkání se mnou probíhá?

 • Klasickou plnou sérii směřující k dosažení transformační změny tvoří minimálně 6 setkání
 • Místo setkání je stanoveno po vzájemné dohodě, klidná kavárna nebo kancelář, bezpečné prostředí
 • V případě, že chcete řešit dílčí konkrétní téma, dohodneme si počet setkání individuálně
 • Frekvenci setkání doporučuji 1x za 14 dnů, určuje si ji však koučovaný podle momentální situace a nálady
 • Optimální délka jednoho sezení je 1,5 hod – 2 hodiny, ne méně
 • „Setkání na zkoušku“ slouží k tomu, abychom se seznámili a vyjasnili si to, čemu se chcete věnovat a čeho chcete dosáhnout, zda vzájemně ladíme
 • Na jednotlivých setkáních budeme hovořit na Vámi vybrané téma a celý průběh rozhovoru bude řízen Vámi
 • Rozhodnutí o tom, kterým směrem se budeme ubírat a jak půjdeme do detailů, do hloubky, kterému tématu se budeme věnovat dříve a kterému později, a které akce budete realizovat – vše si řídíte sami.

Já Vám budu průvodcem, tím, kdo Vám pomůže:

 • zažít pocit spokojenosti z vlastní volby
 • zažít pocit naplnění a radosti na vlastní životní cestě
 • zažít pocit souladu s jinými lidmi
 • uvědomit si, že můžete držet pevně svůj život ve svých rukách

… a současně

 • být spokojený a úspěšný
 • mít vyvážený osobní pracovní život
 • dosahovat vytyčených výsledků ve svém životě i své kariéře
 • zůstat sám sebou, skloubit své životní role
 • být žádoucím partnerem – důvěryhodným, pevným, s drivem a energií, s vlastním názorem.

To, co si na mně klienti opravdu cení je celkový životní rozhled, překonání těžkých životních situací, empatie, ochota naslouchat, schopnost dosahování svých cílů  a vnímání toho,  co je za slovy. Umím přemýšlet s nimi.

Dovedu se velmi dobře soustředit na klienta a na jeho způsob přemýšlení. Využívám intuice, citlivě své klienty vedu při hledání nových cest a odhalování nových řešení. Jsem zároveň náročná při stanovování cílů, což vychází z mého osobního přístupu k životu a také z mých osobních zkušeností. Vždy jsem měla a mám spoustu energie a chuti do všeho nového a také odvahu překonávat výzvy a překážky. V komunikaci jsem otevřená a umím poskytnout citlivou zpětnou vazbu a oporu při překonávání překážek. To vše v kombinaci s životními a odbornými zkušenostmi a s absolutním respektem k osobnosti klienta.

Na začátku Vaší cesty je odvaha ke změně, na jejím konci je uspokojení z dosaženého, zážitek z prožitých emocí a zvýšené sebevědomí.

Co např. při setkávání s klienty řeším?

 • Životní otázky
 • Jak vyvážit svůj život a zabránit přetížení a vyhoření
 • Jak si naplánovat kariéru
 • Poznat svůj talent – své silné stránky – to, co mne motivuje
 • Jak mít spokojenou a šťastnou rodinu
 • Mít prostor pro svůj vlastní svět
 • Mít klid a čas pro duševní rozvoj
 • Osobní témata
 • Je možné kultivovat své emoce? Neubližovat jimi sobě i druhým?
 • Jak překonat úmrtí osoby blízké
 • Chci mít své volno bez výčitek svědomí
 • Jak zvládnout změnu zaměstnání
 • Ujasnit si, co je pro spokojenost člověka v práci důležité
 • Mít více času na své koníčky
 • Sebedůvěra
 • Toužím mít více peněz na realizaci svých snů
 • Sny, které si chcete naplnit

… a spoustu jiných témat tak, jak si je sami na konzultaci přinesete.

PŘIHLÁSIT SE  [recaptcha]

  https://www.hladinaalfa.cz/wp-content/uploads/2020/03/logomensibile.png

  Sledujte nás

  https://www.hladinaalfa.cz/wp-content/uploads/2020/03/logomensibile.png

  Sledujte nás:

  Jak se můžeme spojit?

  +420 602 529 872 (pouze SMS)
  REGUS, Holandská 2, Brno – Heršpice
  Hradčanské náměstí 12, Praha 1

  Máte jiné přání?

  Všechny kurzy vám dokážeme přizpůsobit na míru, ozvěte se a domluvíme podrobnosti!

  Copyright © HLADINA ALFA

  Copyright © HLADINA ALFA