Sdílej tuto stránku

Neverbální komunikace a náročné komunikační situace

Smyslem semináře je rozvoj individuální kompetence každého člověka  k jednání, rozvoj  sociální kompetence: zvládání konfliktů, spoluprácee, komunikace nejen v týmu na pracovišti, ale i v běžném životě.

Cíl semináře:  Navýšení uvědomění si sebe sama, pochopení emocí blízkých, spolupracovníků i zákazníků, vědomí důležitosti emočního prožívání a vliv emocí na obchodní jednání a při vyjednávání vůbec.

Seminář také vysvětlí,  co je a co není vyjednávání , jaké jsou  taktiky a protiopatření, co jsou to „směnitelné ústupky“, jaká jsou pravidla dělání ústupků, jak zvládnout tzv.  „mrtvý bod“ v komunikaci a vyjednávání , jak je důležité efektivní kladení otázek, jaké jsou pravomoci protistrany  a pravidla vyjednávání po telefonu, jak na komunikaci s problémovým, manipulujícím  či nekomunikativním  klientem;  vyzkoušíme si jednání s agresivními lidmi, popíšeme si formy agrese ; nacvičíme vedení a techniky efektivní komunikace a metody jak překonávat komunikační bariéry.

Workshop je velmi interaktivní, zahrnuje v sobě nácvik náročných komunikačních situací jako je :

  • férové jednání
  • odmítání
  • žádání o laskavost
  • sdělování nepříjemných zpráv
  • udělování a přijímání kritiky
  • přijímání pochvaly a další.

Seminář dále posiluje vědomí v oblasti řeči těla – neverbální komunikace (gestika, mimika, haptika, proxemika a oční kontakt).

Rozdělení jednotlivých částí semináře a procentuální zastoupení jednotlivých částí:

Výklad 30%
Interaktivní metody 25%
Příklady a příběhy 10%
Zpětná vazba 15%
Sebereflexe 10%
Hry a modelové situace 10%

Detaily Maximální počet účastníků: 15 osob
Seminární den (6-7 hodin), 6 výukových hodin á 50 min, 5 desetiminutových přestávek, 30 minut přestávka na oběd

 

KOMPLETNÍ NABÍDKU ŠKOLENÍ NAJDETE ZDE. REFERENCE ZDE.