„ZAPÁLENÍ a ZÁJEM“

„ZAPÁLENÍ a ZÁJEM“

Prevence syndromu vyhoření

 

CÍL SEMINÁŘE: Uvědomíte si rozdíl mezi depresí a syndromem vyhoření, pozitivním postojem k životu a „lakováním na růžovo“. Zjistíte, jaký je váš životní postoj a jak s ním můžete pracovat, ukážeme si metody k vědomé změně postoje, popíšeme si, jaké jsou fáze syndromu vyhoření, jak je rozpoznat, kde se v naší mysli berou pochybnosti, jak je nevyživovat, zbavit se pocitu viny a jak posílit svou schopnost ovlivňovat svoje pocity a nevyhořet v žádné ze svých rolí.

ZISK: Naučíte se dobře hospodařit se svým „palivem“ a rozpoznat, ve které fázi „hoření“ se nacházíte.
Nastavíte si pracovní režim tak, aby nevznikl burn-out. Vliv okolního prostředí na psychiku – co ovlivníme a co už ne. Dlouhodobé zátěžové zdroje stresových situací a jak je eliminovat (prevence). První pomoc, když je to tady. Získávání energie, zdroje sebemotivace a eliminace našich „poháněčů“.