„ÚSPĚCH“

„ÚSPĚCH“

Vyjednávání a umění persvaze

 

CÍL SEMINÁŘE: Účelem tréninku je naučit se efektivně vyjednávat, takticky a sugestivně, za využití emoční inteligence. Být věrohodný, klidný, důvěryhodný, sebejistý. Umět si stanovit cíl, strategii, pracovat s argumentací racionální i emocionální, cítit se při vyjednávání dobře. Umět improvizovat, odolat tlaku a manipulaci. Eliminovat stres, trému, zkratovité jednání nebo emoční přestřelení. Respektovat protistranu.

ZISK: Zvládání komunikace ve vypjatých situacích, umění vyjednávat, pochopit mezilidské konflikty nejen jako psychickou zátěž a hledat cesty k jejich zvládání. Základní dovednosti vyjednávání a jejich nácvik v procesu rozhodování, umění rozpoznat vliv skupinové atmosféry na pracovní výkon, týmová spolupráce při vyjednávání a možném konfliktu, zdroje vnitřního a vnějšího stresu a jejich odbourávání před vyjednáváním, relaxační a autoregulační techniky a jejich využití před náročným rozhodnutím i v jeho průběhu (dech, hlas, emoce, logika, kritické myšlení a intuice).