„ÚCTA A RESPEKT“

„ÚCTA A RESPEKT“

Etické zásady v komunikaci

 

CÍL SEMINÁŘE: Co je to morálka a slušné chování (v životě i v práci), společenská odpovědnost a filantropie. Profesní etika: např. při sdělování informací, přednášení, prezentování, psaní článků (žurnalistická). Jak na trapasy, když se někdo neumí slušně chovat, výzbroj prvního dojmu. Galantnost a slušnost jako nový životní styl, co dělat/říkat a co nikdy, etické chování na pracovišti i v životě (spirituální inteligence, ekologie, společenská odpovědnost, sestavení morálního desatera). Mobbing, bossing, šikana a jak se bránit.

ZISK: Naučíte se chovat eticky, přirozeně a přesvědčivě. Budete se umět bránit taktickým trikům a manipulaci. Získáte praktický nástroj na zvládání vlastních emocí během komunikace. Budete působit klidně a sebejistě. Získáte nadhled, odstup a vnitřní pohodu díky svému vědomí a svědomí. Uděláte si jasno v morálních zásadách. Připravíte si svůj akční plán žádoucím odpovědným směrem.