Sdílej tuto stránku

Stress Management a krizová komunikace

Hlavní témata semináře Stress Management:

 • komunikace jako stresogenní činitel
 • asertivní komunikační techniky
 • komunikace ve vypjatých situacích, umění odmítat, žádat o laskavost atd.
 •  antimanipulační techniky jako nástroj v boji se stresem
 •  interpersonální konflikty jako psychická zátěž a cesty z nich
 •  základní dovednosti delegování a jejich nácvik
 • individuální obranné mechanizmy
 • vliv skupinové atmosféry na pracovní výkon, týmová kooperace
 • základní mechanizmy vzniku stresu
 • zdroje vnitřního a vnějšího stresu a jejich odbourávání
 • autodiagnostika aktuální stresové hladiny
 • relaxační a autoregulační techniky
 • využití stresu k osobnímu růstu.

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou uspořádání času a s principy stres managementu. Diagnostikovat jejich slabá místa v hospodaření s časem, v plánování i odkládání. Zaměřit se na prevenci v boji proti stresu a na nácvik relaxačních technik, upozornit a analyzovat ty komunikačně vypjaté situace, které účastníky uvádějí do stavu psychické zátěže.
Kurz je veden vysoce interaktivní formou prostřednictvím zpětných vazeb, psychologických testů, cvičení, modelových situací a diskuzí. Každý účastník odejde s doporučením, které oblasti v hospodaření s časem jsou pro něj lépe využitelné a které stresové faktory ho v současnosti nejvíce ohrožují. Každý účastník obdrží na konci kurzu OSVĚDČENÍ o jeho absolvování.

Rozdělení jednotlivých částí semináře a procentuální zastoupení jednotlivých částí:

Výklad 30%
Interaktivní metody 25%
Příklady a příběhy 10%
Zpětná vazba 15%
Sebereflexe 10%
Hry a modelové situace 10%

Detaily Maximální počet účastníků: 15 osob  Seminární den (6-7 hodin), 6 výukových hodin á 50 min, 5 desetiminutových přestávek, 30 minut přestávka na oběd

KOMPLETNÍ NABÍDKU ŠKOLENÍ NAJDETE ZDE. REFERENCE ZDE.