„SEBEJISTOTA“

„SEBEJISTOTA“

Rétorika, lektorské a prezentační dovednosti, neverbální komunikace

 

CÍL SEMINÁŘE: Co se lze dozvědět o člověku z jeho celkového projevu. Jak o sobě udělat pomocí řečového projevu co nejlepší dojem. Jak kontrolovat informace, které o sobě poskytujeme. Říkáme vždy opravdu to, co si myslíme, že říkáme a co chceme říct? Hodnocení a návrhy na zlepšení vlastního projevu a další tipy, rady a informace týkající se kultury a techniky řeči těla, výrazu i slova.

ZISK: Při trénování rétorických i lektorských dovedností budete jako řečník schopný publikum zaujmout a upoutanou pozornost udržet. Naučíte se reagovat na problematické osoby a rušivé situace v publiku. Hovořte příběhem. Budete kreativní, pohotoví, vtipní, uvolnění a naučíte se připravit nezapomenutelnou prezentaci. Vhodné pro osoby, které často vystupují před kritickým publikem.