Sdílej tuto stránku

Rétorika II

Cíl semináře: Tento seminář se soustředí na projevy těla v náročných komunikačních situacích, kdy se projevuje zlost, agrese, závist, žárlivost, vztek, stud a další emoce, které ovládáme zpravidla hůře.
ZISK:  Naučí Vás schopnosti zdravě ovlivňovat a prosazovat, umět zvládat konflikty zralou formou, říkat laskavé a jasné NE. Přijímat kritiku a neoprávněné kritice se bránit.

OBSAH:

  • Vést  komunikaci s lidským přístupem a přitom jasným cílem
  • Umět posluchače zaujmout
  • Dech a plynulost řeči (in-spire)
  • Efektivně přijímat námitky klientů
  • Nenechat se odradit neúspěchem
  • Překonat trému a stres
  • Paměťové kolíčky, rétorické finty