Sdílej tuto stránku

ŘEČ TĚLA (neverbální komunikace) v náročných komunikačních situacích

Cíl semináře: Tento seminář se soustředí na projevy těla v náročných komunikačních situacích, kdy se projevuje zlost, agrese, závist, žárlivost, vztek, stud  a další emoce, které ovládáme zpravidla hůře.

ZISK: Naučí Vás schopnosti zdravě ovlivňovat a prosazovat, umět zvládat konflikty zralou formou, říkat laskavé a jasné NE. Přijímat kritiku a neoprávněné kritice se bránit.

OBSAH:

  • Schopnost ovlivňovat a prosazovat
  • Umění zvládání konfliktů – říkání laskavého NE
  • Přijímání pochvaly a chválení
  • Přijímání oprávněné kritiky a reakce na ni
  • Práce s neoprávněnou kritikou
  • Sdělování špatné zprávy
  • Kontramanipulační triky v neverbální komunikaci
  • Vytváření vazeb a udržování kontaktů
  • Praktické procvičování náročných komunikačních situací z praxe