Sdílej tuto stránku

Prevence pro sociální pracovníky

Vzdělávací program se zaměřuje na preventivní přístup sociálních pracovníků, doplňuje specializační vzdělávání úředníků zaměřené na výkon správních činností tím, že se zaměřuje na prevenci v oblastech, kde se sociální pracovníci mohou potýkat s nejčastějšími konflikty, nevědomostí, časovými či jinými stresovými faktory .

Cílem programu je nevšední a poutavou formou upozornit účastníky programu ve střech oblastech na možnost prevence:

  1. Prevenci proti stresu – rozpoznání vlastních stresorů, rozdělení na ovlivnitelné a neovlivnitelné, upozornění na stres, kterému mohou předcházet, naučení aktivní techniky na přímou redukci již vzniklého stresu a identifikují si vlastní hranice stresu
  2. Prevenci v oblasti časového zvládání (efektivního time managementu) – v této části se seminář zaměřuje na stanovování priorit a cílů, umění delegovat, rozlišit, co delegovat lze a co nelze, rozhodování v obtížných situacích (pod časovým tlakem), motivaci, sebemotivaci, cvičení na trénink paměti a stanovování si vlastních priorit.
  3. Prevenci pro úspěšnost jednání a vyjednávání, jak v rodině, sociálních zařízeních, tak mezi sebou, s kolegy, nadřízenými i podřízenými. Zde je interaktivní workshop zaměřen na argumentaci, kladení otevřených i uzavřených otázek, přípravu ovlivňující úspěšnost při jednání, zjišťování všech faktorů ovlivňujících jednání apod. Praktická cvičení na náročné komunikační situace, zejména férové jednání, přijímání kritiky, reakce na oprávněnou i neoprávněnou kritiku, přijímání pochvaly, chválení, sdělování špatných zpráv, vyjádření svého názoru, řečnické triky a jak je odhalit, nenechat sebou manipulovat a naučit se zásady kontra manipulace.

Celkovým cílem třídenního tréninku je tedy prevence sociálního pracovníka proti neúspěchu, stresu a časové i psychické tísni. Naučí ho jednat takticky, sugestivně, pracovat efektivně a důkladně se připravovat po fyzické i psychické stránce na náročné komunikační situace, které pak bude zvládat s přehledem a včas. Naučí se také techniky na přímou redukci stresu.

Číslo akreditace Ministerstva vnitra: AK/PV-1136/2012, AK/VE-827/2012.

Rozdělení jednotlivých částí semináře a procentuální zastoupení jednotlivých částí:

Výklad 30% Interaktivní metody 25% Příklady a příběhy 10% Zpětná vazba 15% Sebereflexe 10% Hry a modelové situace 10%

Detaily Maximální počet účastníků: 15 osob  Seminární den (6-7 hodin), 6 výukových hodin á 50 min, 5 desetiminutových přestávek, 30 minut přestávka na oběd