Sdílej tuto stránku

Praktické obchodní a marketingové dovednosti

Tento seminář je určen i pro „nemarketéry“. Jeho cílem je pochopení marketingového procesu a podmínek pro rozvoj marketingu.

Obsah semináře:

  • pochopení marketingového procesu, co je to marketing, segmentace trhu
  • stanovování marketingových cílů a strategií /jak toho, co chceme,  dosáhneme – prostředky, harmonogram, zdroje/
  • marketingové analýzy a pracovní postupy, marketingový mix, Bostonská matice
  • tvorba a zavádění marketingového plánovacího systému
  • proces marketingového plánování, SWOT analýza
  • hodnocení a kontrola výsledků marketingu
  • vypracování systému přímé podpory prodeje, dasažení odlišnosti
  • zavádění nových produktů na trh, podpora prodeje, propagace, reklama, PR
  • novinky v marketingu, e-mail marketing a etika prodeje.

Tento kurs je určen pro střední management a opírá se o praktické marketingové zkušenosti z prostředí komerčních firem. Seminář je interaktivní, doplňěn ukázkami a cvičeními na konkrétní problematiku.

Rozdělení jednotlivých částí semináře a procentuální zastoupení jednotlivých částí:

Výklad 30% Interaktivní metody 25% Příklady a příběhy 10% Zpětná vazba 15% Sebereflexe 10% Hry a modelové situace 10%

Detaily Maximální počet účastníků: 15 osob  Seminární den (6-7 hodin), 6 výukových hodin á 50 min, 5 desetiminutových přestávek, 30 minut přestávka na oběd

KOMPLETNÍ NABÍDKU ŠKOLENÍ NAJDETE ZDE. REFERENCE ZDE.