Redukce stresu a prá

Tématem  semináře je práce základní technikou ve změněném stavu vědomí, tedy v uvolněném stavu vnímání, rozvoj prostoru pro tvoření a rozvoj intuice. Ve stavu vědomí v hladině alfa dochází ke zlepšenému ukládání do paměti a vybavování z paměti, intenzivní relaxaci všech orgánů, načerpání

Emoční inteligence p

Cílem kurzu je seznámit se s  praktickým významem a uplatněním emocionální inteligence a poskytnout návod, jak ji úspěšně využívat a rozvíjet. Na tomto semináři si můžete uvědomovat jak emoce ovlivňují prožívání a myšlení, porozumíte psychologii emocí. Zjistíte, nakolik využíváte klíčové

Emoční leadership a

Seminář je zaměřen na emoce jako zdroj energie. Schopnost nabudit sebe a lidi k žádoucím emocím vytváří energii tahu na branku. Seminář ukáže možnost navyšovat schopnost práce s emočním klimatem sebe i okolí, navýšením odpovědnosti přinese možnost ovlivňovat své pocity. Seminář rozvíjí čtyři

Time Management IV.

Seminář je zaměřen   na time management  IV. generace a praktické       manažerské dovednosti, sebepoznání, vedení a řízení, rozhodování  v obtížných situacích, jak reagovat na kritiku, jak se efektivně připravit na jednání apod. Zaměřuje se na stanovování priorit, kvalitu prožívání

OBJEDNÁVKA SEMINÁŘE

Pole označená “ * “ jsou

Vliv pánského oděvu

Obsah semináře Praktická ukázka, jak oděv působí na posluchače a ovlivňuje jejich odhad. Důkaz, že oblečení vytváří bázi pro další jednání Důvody, proč partnera v obchodním světě a také v privátní sféře posuzujeme v prvních okamžicích setkání podle toho, jak jej vnímáme

Zásady korektního ch

Obsah semináře Základy korektního chování v historii, „způsoby“ a dobré mravy jako báze pro moderní etiketu v dnešní době. Specifika chování a vnímání etikety v naší zemi, její vývoj během posledních 100 let a důvod k potlačení základních návyků během období vlády totalit. Jak má

objednávka

Jak zjišťovat spokoj

Cíl semináře: Praktické vytvoření work flow procesu Customer Satisfaction (CuSa) OBSAH: Co to je Zjišťování  Customer Satisfaction (= CuSa) a pro koho jsou určeny výsledky Sestavení dotazníku CuSa Zvolení hodnotící škály (metriky), výběr zákazníků, určení správného respondenta Harmonogram

Prezentační dovednos

Cíl semináře: Rozvoj individuální kompetence k prezentaci. Sociální kompetence: zvládání konfliktů, komunikace, spolupráce. Navýšení uvědomění a porozumění sebe i okolí. ZISK: Rozvinutí schopností práce s dynamikou skupiny. Naučíte se přednášet  jistě a přesvědčivě. Naučit se bránit

Lektorské dovednosti

Cíl semináře: Posílit profesionalitu a jistotu lektorů při jednání s problematickými účastníky . Prakticky vyzkoušet reakce lektorů na zátěžové situace a dát jim návody, jak se s nimi vypořádat. ZISK: Rozvinutí schopností práce s dynamikou skupiny OBSAH: Co je problémová situace a problémové

Brillant Brain

Cíl semináře: Najdete cestu k dosažení Vašeho životního úspěchu, vyváženosti osobního i pracovního života, získání sebedůvěry ve Vaše schopnosti, znalosti, zkušenosti a v sebe samého. ZISK: Naučíte se využívat řady mentálních schopností k rozvoji Vaší paměti a emoční inteligence. Udržíte si


Používáme WordPress.