Sdílej tuto stránku

Motivace zaměstnanců a osobnostní typologie

„Za mnoha životními nezdary stojí lidé, kteří si neuvědomili, jak blízko jsou k úspěchu, když to vzdali“. Thomas A. Edison

Lidé se zaměřují na cíl. Mít motivaci znamená směřovat k tomuto cíli se zaujetím, vášní, energií a vytrvalostí. Jak na to?

Seminář  je určen především manažerům a specialistům v oboru odměňování lidských zdrojů, kteří v této oblasti již nějakou dobu působí a chybí jim ucelené vzdělání tohoto typu, chtějí si doplnit své znalosti nebo načerpat nové poznatky z praxe. Zejména vhodný je  pro nově příchozí vedoucí pracovníky, obzvlášť pak přímo pro „juniory“ např.  na pozici Compensation & Benefits Manager nebo i pro stávající vedoucí pracovníky, kteří hledají nové cesty, jak vnést svěží vítr do svého pracovního týmu.

Workshop se zabývá tématem motivace nejen z hlediska motivace v zaměstnání, ale i sebe-motivací jako stavebním prvkem emoční inteligence. Pojmenujeme vnitřní stimuly, nástroje motivace, rozdělíme motivační potřeby podle hierarchie vnitřních  hodnot. Vysvětlíme si základní desatero motivace a tzv. systém „kafeteria“, kdy už peníze motivovat přestávají a nestačí spoléhat jen na ně. Osvětlíme si i zásady demotivace, řízenou diskusí si stanovíme, co by v motivačním programu nemělo chybět.

Jung jako první zavedl kategorie povahy – introvertní a extrovertní. Dále rozdělil i funkce lidské psychiky – myšlení, cit, vnímání, intuice. A právě tyto charakteristiky využívá test MBTI, který je druhou částí tohoto workshopu.

Test hodnotí osobnost na základě 4 oblastí, ve kterých sleduje Vaše chování, prožívání a projevy. Zkoumá, jak vnímáte okolní prostředí, jakým způsobem získáváte informace, jak tyto informace zpracováváte a také v jakém životním stylu probíhá Váš život. Dle výsledků v jednotlivých okruzích je každému člověku přidělován typ osobnosti (respektive sled písmen), který člověka charakterizuje. Typologie MBTI souvisí s tématem morivace velmi úzce, na jeho základě lze totiž odvodit, co jednotlivé typy motivuje nejvíce.

Rozdělení jednotlivých částí semináře a procentuální zastoupení jednotlivých částí:

Výklad 30% Interaktivní metody 25% Příklady a příběhy 10% Zpětná vazba 15% Sebereflexe 10% Hry a modelové situace 10%

Detaily Maximální počet účastníků: 15 osob  Seminární den (6-7 hodin), 6 výukových hodin á 50 min, 5 desetiminutových přestávek, 30 minut přestávka na oběd

KOMPLETNÍ NABÍDKU ŠKOLENÍ NAJDETE ZDE. REFERENCE ZDE.