„NEÚSPĚCH jako zdravá součást života“

„NEÚSPĚCH jako zdravá součást života“

FuckUp Acceptance – síla zranitelnosti

 

CÍL SEMINÁŘE: V současné společnosti, extrémně orientované na úspěch, je neúspěch brán jako něco, co se nenosí a máme tendenci ho vytěsňovat. Proč v tomto případě jen „vědět“ nestačí? Jak se umět uvolnit ve stresu a v náročné životní situaci, proč se životní lehkost mnohdy rodí z těžké zkušenosti. Stud, strach, úzkost jsou přirozené emoce. Přetavme je v zisk, ve zdroj kuráže, nikoli viny.

ZISK: Přestaneme se stydět za své chyby, neúspěchy a selhání, ukážeme si, jak brát chybu jako životní lekci, poučení, zapojíme humor, odstup pro vnitřní přijetí určité životní etapy, naučíme se o průšvihu mluvit nahlas a nevytěsňovat ho, ani s sebou nevláčet jako celoživotní břímě. Řekneme si, kdy nečinnost může mít horší následky než nepříjemné nebo bolestné rozhodnutí. Ukážeme si, proč jsou pro nás důležité rituály a naše každodenní malá hrdinství. Síla zranitelnosti jako zdroj inovace, kreativity, změny, otevřená komunikace a ochota sdílet pocity jako prožitek autenticity a pravdivosti.