„(NE)JISTOTA a ODVAHA“

„(NE)JISTOTA a ODVAHA“

Rozvoj kritického myšlení, bdělosti a vědomé všímavosti

 

CÍL SEMINÁŘE: Záplavu informací a poznatků musíme kriticky ověřovat, abychom se nestali manipulovatelným davem, neschopným spravovat svůj život, post ani firmu. Kritické myšlení je třeba rozvíjet, podněcovat je v dětech, studentech i seniorech. Je to dovednost přicházet si na své věci sami, schopnost argumentovat, obhájit svůj názor, umět zdravě oponovat, samostatně se rozhodovat a za své rozhodnutí plně nést odpovědnost.

ZISK: Trénink schopnosti kriticky posoudit a vyhodnotit předložené informace. Co je obecné tvrzení a jak to vidím, cítím a vyjadřuji JÁ. Uvádění „faktů“ na pravou míru, kdy i občasný despekt, nedůvěra, přiměřený skepticismus může být velmi zdravý postoj a hnací motor. Jak na obecné tlachání, polopravdy, manipulaci. Jak nepodléhat klamům našeho vlastního mozku. Kritické myšlení = umění vybírat si z informací pro sebe správně. Nácvik několika praktických technik pro každodenní život.