Sdílej tuto stránku

EMOČNÍ INTELIGENCE

Naší hlavní doménou  jsou školení zaměřná na emoční inteligenci a práci v hladině alfa.

Emoce ovlivňují náš pocit osobní pohody, vztahy s druhými a tím pádem také naši úspěšnost v práci. Navzdory důležitosti emocí v našem životě, jsme často spíše v jejich vleku, případně se je snažíme ignorovat, pokud jsou v rozporu s tím, co vnímáme v danou chvíli jako podstatné. Pokud se však naučíme pracovat s emocemi vědomě, máme k dispozici jedinečný nástroj pro efektivní využívání vnitřní energie.

Co se můžete na našich seminářích naučit?

 • Více si uvědomovat jak emoce ovlivňují prožívání a myšlení, porozumíte psychologii emocí
 • Zjistíte, nakolik využíváte klíčové kompetence emoční inteligence
 • Pochopíte, jak emoce ovlivňují způsob, jakým komunikujete s ostatními
 • Zlepšíte svou schopnost komunikovat citlivě, efektivně a naučíte se jak předcházet konfliktu
 • Inspirujete se, jaký přínos může mít vědomá práce s emocemi pro osobní rozvoj
 • Získáte praktický nástroj na redukci stresu,  rozvoj kreativity a intuice

Témata semináře:

 • Projevy emocí a jejich ovládání emocí
 • Kompetence emoční inteligence
 • Empatie a naslouchání
 • Rozvoj emocí v komunikaci
 • Transformace nezralého emočního prožívání do zralého
 • Maximalizace porozumění
 • Emoce jako zdroj sebepoznání

Co to vůbec je Emoční inteligence?

Emoční intelience se občas staví do protikladu k inteligenci měřené IQ testy. Zatímco IQ odráží spíše kvalitu a rychlost myšlenkových procesů, EQ (kvocient emoční inteligence) signalizuje, jak je kdo schopný ovládat své emoce a utvářet kvalitní zdravé mezilidské vztahy. Člověk s vyspělou emoční inteligencí

 • ovládá své vlastní emoce, chápe je a dokáže je pojmenovat a předvídat jejich další vývoj
 • je schopen odstupu od vlastních pocitů (např. ve slabších chvilkách prožívá méně příjemné emoce, ale současně si je vědom, že bude zase lépe)
 • je emočně angažovaný (opakem je chlad a odstup)
 • snese značnou psychickou zátěž, dokáže se vypořádat s úzkostí a napětím
 • nevzdává se a stále si zachovává optimismus, má pevnou vůli, při selhání se nevzdává
 • má zdravou míru sebelásky a sebedůvěry
 • přijímá zodpovědnost za své úspěchy i neúspěchy
 • dokáže se vcítit do druhého a rozpoznat na základě  různých indicií jeho náladu a postoje

Rádi Vás uvítáme na některém z našich seminářů.