Sdílej tuto stránku

Manipulace a kontramanipulační techniky

Manipulace patří ke každodenním jevům. Hovořit o ní lze nejen tam, kde lidé, snažící se ostatní získat pro své cíle, úmyslně klamou, ale i tehdy, kdy se od osob, zpravidla v rozporu s vlastními zájmy, požaduje, aby vykonaly nebo nevykonaly určitou činnost, případně aby přijaly nebo nepřijaly určitý názor, a kde tento požadavek není v rámci komunikace formulován zcela otevřeně. V  praxi dochází při manipulaci s lidmi zpravidla k tomu, že uspokojování skutečných potřeb je nahrazováno uspokojováním potřeb zástupných či působením na emoce. Opakem manipulace je otevřená komunikace a jasné vyjádření osobních či pracovních cílů a požadavků. Na semináři si ukážeme v modelových situacích rozdíly ve formulaci manipulativní technikou a férovým jednáním.

Seminář je zaměřen na:

  • rozeznání manipulativního jednání
  • poznání osoby a pohnutek manipulátora
  • předcházení a zvládnutí manipulace v pracovním kolektivu a v osobních vztazích
  • poznání vlastních i neuvědomělých manipulačních návyků a jejich eliminace
  • trénink kontramanipulativních technik,  metody, jak se manipulaci bránit

Seminář vás naučí odhalit manipulaci; poznat osobu manipulátora, Pochopit nutkání manipulátora; předcházet jeho útokům, zvládnout manipulativní jednání formou několika praktických kontramanipulačních technik, stát se respektovaným, svrchovaným; nepodléhat útokům, naučit se říkat ne, udržet si svůj názor; nenechat se zatlačit do kouta, přiznat si zda jsme spíše manipulátory, nebo spíš  „oběťmi“ manipulátora. Nesoustředí se jen na prostředí pracovní, ale i na manipulaci v rodině, v kolektivu přátel, v médiích, zdravotnictví  nebo v politice.

Součástí semináře je praktický nácvik chování v situaci manipulátora a oběti v bezpečném prostředí.

KOMPLETNÍ NABÍDKU ŠKOLENÍ NAJDETE ZDE. REFERENCE ZDE.