Sdílej tuto stránku

Lektorské dovednosti

Cíl semináře: Posílit profesionalitu a jistotu lektorů při jednání s problematickými účastníky . Prakticky vyzkoušet reakce lektorů na zátěžové situace a dát jim návody, jak se s nimi vypořádat.

ZISK: Rozvinutí schopností práce s dynamikou skupiny

OBSAH:

  • Co je problémová situace a problémové jednání při vzdělávací akci
  • Možné reakce na rušivou situaci
  • Trénink reakcí
  • Techniky práce se skupinami
  • Typy „problémářů“, jejich projevy a chování
  • Intervenční techniky a možnosti zásahu vůbec