Sdílej tuto stránku

3D leader: tělo, emoce a mysl v rovnováze

Dvoudenní seminář osobního rozvoje
Lektorský tým:  Martin Švihla / Jitka Ševčíková

Když je naše myšlení, cítění a konání v souladu, vzniká synergický efekt, který mnohonásobně převyšuje kapacitu pouhého intelektu. Tento vyrovnaný vnitřní postoj nám umožňuje pracovat a žít s lehkostí, vytvářet vize a také posiluje schopnost inspirovat a vést druhé lidi.

Program je určen pro ty z nás, kteří ve své práci řídí týmy či potřebují pracovat s lidmi ve svém okolí. Naučíte se využívat provázanost mentální, emoční a fyzické složky osobnosti a rozpoznat jejich vliv na výkon člověka.

 

V případě Vašeho zájmu o seminář nás kontaktujte mailem na jitka@jitkasevcikova.cz   nebo na martin@svihla.net

Popis semináře

Váš výkon a velikost vaší energie je dána emoční a fyzickou složkou vaší osobnosti a tím jak s těmito částmi umíte pracovat. Tuto energii pak využíváte k mentálním výkonům a k ovlivňování svého okolí, nicméně na své okolí působíte i na úrovni fyzické a emoční úrovni v podstatně větší míře než si běžně uvědomujete.

Seminář se zaměřuje na jednotlivé části osobnosti – mysl, emoce a tělo –  rozvíjí schopnost pracovat s těmito složkami a posílit tak nejen váš vnitřní zdroj energie. Budete tak schopni naladit se a vědomě ovlivnit vnitřní postoj nejen sebe ale i svého okolí, a dosahovat snadněji optimálního výkonu sebe, jednotlivců, týmů i celé firmy. Tento žádoucí vnitřní postoj usnadňuje projevení tahu na branku, zvyšuje efektivitu práce, posiluje důvěru lidí a mezilidské vztahy v kolektivu i v rodině vytvářením empatického prostředí a předvídavosti.

V rámci semináře budeme pracovat také s emocemi, které nám energii ubírají, jako je strach, lítost, lhostejnost, (ne)zájem,nátlak, závist, zbabělost, ale i těch, které nám energii dávají a projevujeme ji nekultivovaně: zlost, vztek, láska, žárlivost. Zaměříme se na jejich převedení na přijatelné prožívání pro člověka i pro jeho okolí tak,  abychom jejich energii mohli využít. Z fyzického pohledu prozkoumáme rovnováhu vnitřní i vnější, vlastní hranice a prostor i schopnost komunikovat celým tělem. Samozřejmou složkou semináře je mentální porozumění vnitřní i vnější dynamiky v nás i okolo nás.

Ukážeme si, jak pomocí souhry důležitých složek své osobnosti (těla, mysli a emocí) ovlivňovat naše vnitřní procesy a přirozeně realizovat své vize a vést lidi ve vnějším světě (emoční leadership).

Dvoudenní koncepce workshopů rozvíjí tyto kompetence

 • strategické myšlení (tvoření vizí a řízení myšlenek)
 • zaměření pozornosti na dostatek energie k dosažení cílů, motivovat sebe a druhé ke změně vnitřního postoje, který se pak projeví postoji vnějšími,
 • emoční inteligenci a řeč těla (znát se, ukotvit své bytí ve fyzické realitě a rozumět svým emocím a emocím druhých, zvládat zátěžové situace)
 • sebedůvěru a zodpovědnost (důvěřovat sobě a druhým, navyšovat svůj vliv a být přirozenou autoritou).

Seminář má pět částí

 1. Rozpoznávání částí celku – uvědomování si všech složek osobnosti, pochopení těla, emocí a mysli, jejich funkce a  jejich vzájemná spolupráce
 2. Používání mysli, emocí a těla – k nalezení vlastní stability, stanovení hranic a udržování efektivního vnitřního pracovního prostoru
 3. Komunikace, vedení, spolupráce – jak sílu vlastní osobnosti (sílu skrytou nejen v mysli, ale také v emocích a těle) použít konstruktivně v kontaktu s druhými lidmi pro dosahování společných cílů
 4. Jednota složek osobnosti a celistvost – jak být v souladu se sebou samým i tím, co okolní svět přináší v osobním i pracovním životě
 5. Co s tím dál? – jak naučené principy integrovat do každodenní osobní i profesionální praxe

Seminář je jedinečný v tom, že všechna témata si účastníci prožijí na všech úrovních své osobnosti: prostor je věnován mentálnímu porozumění, prožívání emocí i ukotvení prožitku ve fyzickém těle. Na semináři vaše vědomí porozumí, že všechno, co se ve vás děje, má svoji logiku a zákonitosti.

Cíle

 • Osobní růst v oblasti emoční inteligence a možnost docílení změn svých nežádoucích přesvědčení a postojů do žádoucí polohy = LEPŠÍ VEDENÍ
 • Nalezení moudrosti vlastního těla = ENERGIE, ZDRAVÍ a INTUICE
 • Schopnost rozlišit ovlivnitelné od neovlivnitelného a neztrácet energii, práce se stresem = SEBEPOZNÁNÍ
 • Praktický nástroj proti stresu i péči o vlastní vnitřní prostor = PSYCHOHYGIENA
 • Objevování vlastních možností, zvýšení odpovědnosti za svůj osobní a pracovní život = SEBEMOTIVACE
 • Vědomí důležitosti emočního prožívání a „řeči těla” a jejich vliv v komunikaci a firemní kultuře = SEBEREGULACE
 • Možnost být lepším a přirozeným leaderem = SOCÁLNÍ ADAPTABILITA

Lektoři

Jitka Ševčíková, MBA – lektorka a kouč emoční inteligence, řízení času a práce se stresem. Učí  jejich využití jednotlivce, skupiny i korporátní prostředí. Propojuje vlastní zkušenost ze státní správy, výrobní firmy i špičkové IT společnosti se svým osobním příběhem a prožitky. To co předává sama zvládá, praktikuje a žije. Patří mezi žádané mentory a kouče v oblasti emočního leadershipu a psychické resilience. Spolupracuje s ČT, médii, publikuje v několika časopisech.

Ing. Martin Švihla, PhD.  – expert na komunikaci a konstruktivní řešení konfliktů, profesionál v oblasti rozvoje těla a vědomí. Původně programátor, webový vývojář a VŠ pedagog. Učí bojové umění aikidó, jehož principy přenáší do firemního prostředí. Jeho semináře jsou kombinací jednoduchého fyzického cvičení, práce s vědomím, komunikačních technik a psychologických her, čímž oslovuje a integruje všechny složky osobnosti.

Untitled-2