Sdílej tuto stránku

Konflikt management aneb „Konflikt nemusí být nutně boj“

Cíl semináře: Naučíte se brát konflikt jako něco běžného, co k našemu životu patří. Vnímat konflikt jako příležitost ke svému rozvoji, k umění zvládání náročných komunikačních situací a ke stanovení si vlastních hranic a vlastní stability.

ZISK: Uvědomění si svých hranic a osobního prostoru. Naučíte se seberegulaci emocí a stresu v konfliktních situacích. Vytvoříte si pozitivní postoj k zátěžové konfliktní situaci.

OBSAH:

  • Co je to konflikt
  • Příprava na konflikt
  • Emoce při konfliktu v těle
  • Konflikt a vhodná volba slov
  • Neverbální komunikace v konfliktu
  • Soulad v komunikaci a jak na to
  • Kkonkurence – konfliktní příštup
  • Spolupráce (win -win)
  • Rozšířená spolupráce (win -win – win)