Sdílej tuto stránku

Jak zjišťovat spokojenost zákazníka

Cíl semináře: Praktické vytvoření work flow procesu Customer Satisfaction (CuSa)

OBSAH:

 • Co to je Zjišťování  Customer Satisfaction (= CuSa) a pro koho jsou určeny výsledky
 • Sestavení dotazníku CuSa
 • Zvolení hodnotící škály (metriky), výběr zákazníků, určení správného respondenta
 • Harmonogram dotazování CuSa a kdy dotazování CuSa provádět
 • Vyhodnocování jednotlivých dotazníků a celoroční vyhodnocení
 • Nácvik praktické ukázky, jak vypadá pohovor CuSa v praxi
 • Jak sestavit pyramidy loajality stávajících i potencionálních zákazníků?
 • Co je cílem sledování zákaznické spokojenosti ve Vaší firmě?
 • Na jaké problémy si zákazníci v souvislosti s dotazováním nejčastěji stěžují?
 • Na co si nejčastěji stěžují dotazující se?
 • Jak vytvořit hodnotící škálu?
 • Jak určit správného respondenta, který Vám přinese kýžené informace?