„Jak na ZLOST a VZTEK“

„Jak na ZLOST a VZTEK“

Zvládání emocí (nejen) v mezigeneračních vztazích

 

CÍL SEMINÁŘE: Pochopit rozdílnost chování a emočního vyjadřování v mezigeneračních vztazích, pochopit nutkání jiné generace, naučit se bránit manipulaci a naučit se i odpouštět. Seminář vysvětluje různé emocionální potřeby v rozdílných fázích věku člověka od dětství, přes dospívání, dospělost, zralost až do pokročilého stáří, rozpoznání příznaků mezigeneračního strachu a úspěšné metody k jeho zvládání. Sebeuvědomění, seberegulace, sebemotivace, empatie a sociální um.

ZISK: Seminář je zaměřen na kultivované emoce jako zdroj energie a jejich rozdílnou dynamiku v mezigeneračních vztazích (student/učitel, rodič/dítě, nadřízený, kolega, žena/tchýně). Seminář vás naučí určovat si své hranice, rozeznat manipulativní jednání a účinně se mu bránit. Naučí vás rozlišovat emoce, regulovat je a předcházet emočnímu přestřelení. V praxi si vyzkoušíte, že se dá cítit dobře i v nepříjemných podmínkách. Doplňkové téma: konflikt managementu a psychické odolnosti.