Sdílej tuto stránku

Emoční leadership a emoční management

Seminář je zaměřen na emoce jako zdroj energie. Schopnost nabudit sebe a lidi k žádoucím emocím vytváří energii tahu na branku. Seminář ukáže možnost navyšovat schopnost práce s emočním klimatem sebe i okolí, navýšením odpovědnosti přinese možnost ovlivňovat své pocity. Seminář rozvíjí čtyři kompetence leadera: strategické myšlení (tvoření vizí a řízení myšlenek) focus drive (dostatek energie k dosažení cílů, motivovat sebe a druhé), emoční inteligenci (znát se, rozumět svým emocím a emocím druhých, zvládat zátěžové situace) důvěru a zodpovědnost (důvěřovat sobě a druhým, navyšoval svůj vliv a být přirozenou autoritou).

Rozdělení jednotlivých částí semináře a procentuální zastoupení jednotlivých částí:

Výklad 30% Interaktivní metody 25% Příklady a příběhy 10% Zpětná vazba 15% Sebereflexe 10% Hry a modelové situace 10%

Detaily Maximální počet účastníků: 15 osob  Seminární den (6-7 hodin), 6 výukových hodin á 50 min, 5 desetiminutových přestávek, 30 minut přestávka na oběd

Reference na Emoční leadership“

„Měla jsem tu čest poznat paní Jitku Ševčíkovou na jednom z našich PR projektů, kde spolupracovala s panem mistrem Karlem Gottem pro Excalibur City. Poté jsem navštívila její seminář „Emoční leadership“, a jelikož mě zpracování tématiky v podání paní Jitky Ševčíkové velmi oslovilo, rozhodli jsme s majiteli společnosti Excalibur City proškolit na toto téma celý top management team a také využít služby paní Ševčíkové pro vyškolení našich více než 250 zaměstnanců.  Uspořádali jsme pro ně semináře „Jednání se zákazníky a interaktivní komunikace“.  Semináře se v několika vlnách zúčastnili všichni  zaměstnanci z různých odvětví – prodavačky, číšníci, personál kuchyně, skladníci, obsluha infopointů a atrakcí v Merlin´s Kinderweltu – našeho Dětského světa.

Ve feedbacku účastníků se potom odráželo jak vysoké hodnocení lektorky, tak i vůle pro 100 procentní doporučení  semináře dalším osobám. Pozitivní výsledky semináře se již dnes odráží ve zvýšené kvalitě služeb a také v mezilidské komunikaci na pracovišti.                                                                                   Mag. Blanka Kašparová, ředitelka marketingu pro Excalibur City.

KOMPLETNÍ NABÍDKU ŠKOLENÍ NAJDETE ZDE. REFERENCE ZDE.