Sdílej tuto stránku

DYNAMIKA EMOCÍ – Emoční inteligence v náročných komunikačních situacích

Cíl semináře: Cílem kurzu je seznámit se s  praktickým významem a uplatněním emocionální inteligence a poskytnout návod, jak ji úspěšně využívat a rozvíjet.

ZISK: Na tomto semináři si  uvědomíte, jak emoce ovlivňují prožívání a myšlení, porozumíte psychologii emocí. Zjistíte, nakolik využíváte klíčové kompetence emoční inteligence. Pochopíte, jak emoce ovlivňují způsob, jakým komunikujete s ostatními. Zlepšíte svou schopnost komunikovat citlivě, efektivně a naučíte se jak předcházet konfliktu. Inspirujete se, jaký přínos může mít vědomá práce s emocemi pro osobní rozvoj.

 

  OBSAH:

  • Naučit  se říkat jasné ne, udržet si svůj názor; nenechat se zatlačit do kouta
  • Rozeznávání trojúhelníku OBĚŤ – TVŮRCE – ZACHRANÁŘ
  • Komunikační dovednosti v náročných situacích
  • JASNÉ ANO, JASNÉ NE – Na co máme právo
  • Jak reagovat na nepřiměřenou kritiku
  • Práce s dynamikou emocí (které emoce nám energii berou, a které dodávají)
  • Kladení doplňujících otázek (zpřesňující trychtýř)

Vytvoření kotvy klidu