Sdílej tuto stránku

Customer Satisfaction (zjišťování zákaznické spokojenosti)

Zjišťování zákaznické spokojenosti je nejzákladnějším předpokladem k udržení zákazníků.

Cílem  semináře je  prakticky vytvořit work flow procesu Customer Satisfaction (CuSa).

Témata semináře:

•Co to je Zjišťování  Customer Satisfaction (= CuSa)
•Pro koho jsou určený výsledky CuSa
•Sestavení dotazníku CuSa
•Zvolení hodnotící škály (metriky)
•Výběr zákazníků
•Určení správného respondenta
•Harmonogram dotazování CuSa
•Kdy dotazování CuSa provádět (periodicita)
•Vyhodnocování jednotlivých dotazníků
•Celoroční vyhodnocení (výroční zpráva CuSa)
•Meziroční srovnání (vývoj spokojenosti v čase)
•Nácvik praktické ukázky, jak vypadá pohovor CuSa v praxi
Dále probereme praktické otázky:
  • Proč vůbec sledovat spokojenost zákazníků u Vás?
  • Jak sestavit pyramidy loajality stávajících i potencionálních zákazníků?
  • Co je cílem sledování zákaznické spokojenosti ve Vaší firmě?
  • Kdo, kdy a jak konkrétně dotazování má nebo bude provádět?
  • O čem dotazování bude a pro koho bude sloužit?
  • Jak určit správného respondenta, který Vám přinese kýžené informace?
  • Na jaké problémy si zákazníci v souvislosti s dotazováním nejčastěji stěžují?
  • Na co si nejčastěji stěžují dotazující se?
  • Nejčastější příčina rozčarování, aneb, co zákazníci opravdu nechtějí?
  • Jak vytvořit hodnotící škálu?

a mnohé další. Téma je zpracováno na základě dlouholetých zkušeností z praxe.

KOMPLETNÍ NABÍDKU ŠKOLENÍ NAJDETE ZDE. REFERENCE ZDE.