„BOJOVNÍK versus MÍROTVORCE“

„BOJOVNÍK versus MÍROTVORCE“

Konflikt jako příležitost

 

CÍL SEMINÁŘE: Naučíte se brát konflikt jako něco běžného, co k našemu životu patří. Vnímat konflikt jako příležitost ke svému rozvoji, k umění zvládání náročných komunikačních situací, ke stanovení si vlastních hranic, strategie a osobní stability. Rozlišíte, jak lze zvládnou konfrontaci kultivovaným a nekultivovaným způsobem. Kde vzít na konflikt dostatek energie a jak lze překlenout „mrtvý bod“.

ZISK: Uvědomění si svých hranic a osobního prostoru. Naučíte se seberegulaci emocí a stresu v konfliktních situacích. Vytvoříte si pozitivní nebo alespoň neutrální postoj k zátěžové konfliktní situaci. Příprava na konflikt v situacích, kdy je to možné. Prevence konfliktu – kdy je to žádoucí. Vhodné zvolení času, místa, prostředků k řešení konfliktu. Ústup není útěk. Proč je někdy vhodné složit zbraň a naopak, kdy je žádoucí zabojovat a vybrat si vhodnou taktiku. Praktický trénink situací.