Sdílej tuto stránku

3D leader – Tělo, emoce a mysl v rovnováze

Cíl semináře: Naučíte se využívat provázanost mentální, emoční a fyzické složky osobnosti a rozpoznat jejich vliv na výkon člověka.

ZISK: Seminář rozvíjí strategické myšlení (tvoření vizí a řízení myšlenek), emoční inteligenci a řeč těla, sebedůvěru a zodpovědnost a motivace sebe i druhých ke změně vnitřního postoje. Seminář je jedinečný v tom, že všechna témata si účastníci prožijí na všech úrovních své osobnosti: prostor je věnován mentálnímu porozumění, prožívání emocí i ukotvení prožitku ve fyzickém těle. Na semináři vaše vědomí porozumí, že všechno, co se ve vás děje, má svoji logiku a zákonitosti.

OBSAH:

  • Základní pojmy NVK a jejich vysvětlení, práce s hlasem
  • Práce v hladině alfa
  • Práce s emocemi, které nám ubírají energii, ale i s těmi které nám energii dávají a projevujeme ji nekultivovaně. Převedení těchto emocí na přijatelné prožívání pro člověka i jeho okolí
  • Vědomídůležitosti emočního prožívání a „řeči těla” a jejich vliv v komunikaci a firemní kultuře
  • Umění jasně komunikovat, neposuzovat a umění naslouchat
  • Prozkoumání rovnováhy vnitřní a vnější, vlastních hranic a prostoru i schopnosti komunikovat celým tělem
  • Praktický nástroj proti stresu i péči o vlastní vnitřní prostor
  • Objevování vlastních možností, zvýšení odpovědnosti za svůj osobní i pracovní život
  • Cvičení na sebeovládání a zvládání konfliktů v praxi
  • Energetické zdroje v nás – sebeocenění, pochvala, otevřenost, odpovědnost